Int Cup

Mount Tai International Racing Pigeon Center

World Cup

Beijing Changyang Pigeon Club

Beijing Changyang Racing Pigeon Club

Beijing Pioneer International Pigeon Racing Club

Huineng Pigeons Club

Jiangsu Yunwaishuizhuang Racing Pigeon Club

Shandong Shunfeng Racing Pigeon Club

Suzhou Lingfeng Racing Pigeon Club

Tangshan Sunshine Racing Pigeon Club

Wuhan Fuqi International Racing Pigeon Club