Intercontinental Cup 2021

FCI

Guangzhou Haoyu(Huangpu)

Guizhou Cuifengyuan(small)

Guizhou Cuifengyuan

Ningxia Zhongwei

Shanghai Blue Harbor

Shenzhou Huihuang One Loft

Tangshan Sunshine One Loft